_20180714_140100.JPG

Lidt om mig

Jeg er uddannet socialpædagog og autodidakt billedkunstner, og har siden barndommen tegnet og malet, og modelleret i forskellige materialer. Jeg fik stor opmuntring af min farmor, som havde en fortid på Kählers Keramikfabrik. Hun var ansat som hornmalerinde, og her mødte hun min farfar, Hans Thirslund. 

Jeg har haft mange gode inspirerende læremestre på min kreative vej, som for alvor startede med et højskoleophold på Brandbjerg Kunsthøjskole i 1968. Jeg modtog her undervisning i keramiske metoder af keramiker Erik Nyholm. Oprindelig ønskede jeg en uddannelse som keramiker og kom ind på kunsthåndværkerskolens keramiske linie efter højskoleophol-det.

Men jeg kom med tiden til at arbejde med mange andre materialer end leret, så som grafik, tekstilbilleder og akryl-maleri. 

I 80´erne var jeg med til at stifte en grafisk kunstforening un-der Skitsesamlingen i Køge, bl.a. sammen med Poul Lond, Willy Anderson, Per Sendrup, Preben Anderson m.fl. Vi havde vores eget værksted med trykpresser og nødvendige materialer, og vi fik her undervisning af grafiker Gunner Nielsen i bl.a. dybtryksteknikker og litografi. 

 

Senere i 80´erne arbejdede jeg med et billedtæppe-projekt, hvor jeg brugte forskellige strukturstoffer til applikation af billederne, og det var en oplevelse af næsten at modellere, bare ikke i ler men i tekstilstoffer. 

Jeg har haft stor glæde af at kunne bruge min kreative ud-foldelse sammen med børn og unge i mit pædagogiske arbejde, og senere med voksne i socialpsykiatrien.  

 

Aktuelt arbejder jeg med at udvikle nogle grafiske metoder ved hjælp af en gammel rullepresse, hvor jeg kombinerer forskellige materialer og teknikker, som f.eks. plexiglas, pap og linoleom. 

Du kan se nogle af mine billeder under Billedgalleri.